top of page
Leader_1_green.jpg

CORPORATE

Coaching / Consulting

… sammen arbejder vi med at du som leder, bliver i stand til se dine egne blinde vinkler, du bliver bedre til at rumme dine egne følelser og erkendelser. Du vil genopdage dit fulde potentiale, og du vil opleve at blive bedre til at hjælpe, motivere og inspirere andre i din organisation og i dit liv.

Udfold og udnyt potentialet

Lederen, der er bevidst om eget potentiale, som favner forskelligheder og er i følelsesmæssig balance, udgør katalysatoren for at højne motivationen og værdigenkendelsen i arbejdet hos den enkelte medarbejder, kollegaen og teamet.

 

Medarbejderens evige positive engagementet sikrer en blomstrende og udviklende virksomhed. Som Corporate Coach kan jeg hjælpe jer med udvikling af ledere, teams og ansatte, en udvikling som beviseligt skaber bedre trivsel og bedre resultater.

I min corporate coaching hjælper jeg bl.a. med:

I er naturligvis meget velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende samtale eller et møde – hvor vi sammen vil se på mulighederne for at anvende Corporate Coachingen i jeres virksomhed.

best-business-coach.jpeg
LEDER

LEDERCOACHING

Dine ledermæssige kompetencer er uden tvivl mange, og alligevel udfordres din lederrolle sommetider af positionens mange facetter. 

 

Hvordan trives du i din position? Rammes du af følelsen af ikke at slå til? Hvad kan hjælpe dig til at trives og blive en mere fuldendt leder? 

 

Uanset hvor besværligt og kompliceret hverdagens hamsterhjul kan synes, så er det en værdiskabende faktor at få nye indsigter, reflektere over nuet og fremtiden med ønsket om at opnå et mål eller en forandring.

 

Execution is everything

Tag ansvar for din rolle i livet som leder, tag ansvar for dig selv. Når du gør det, vil du opleve at dit engagement i livet øges og det samme vil din performance.

 

Udgangspunktet for et ledercoachingforløb er dig og din rolle som leder. Sammen skaber vi et forløb baseret på tillid, der danner grundlag for nye indsigter, er motiverende og handlingsorienteret.

 

Et ledercoachingforløb hos INPROUT, vil øge din motivation for at opnå dit mål. Du vil opdage og udfolde dit potentiale. Du får italesat og fremhævet dine kompetencer, og finder værktøjer til at handle på de nye indsigter som udvikles i forløbet.

josh-calabrese-Ev1XqeVL2wI-unsplash copy
TEAM

TEAMUDVIKLING

Den måske vigtigste ressource for en virksomhed er medarbejderen. Uden udvikling af dine medarbejdere, vil dit team og din virksomhed over tid, miste terræn ift. markedsudviklingen og konkurrenter.

 

Udvikling sker gennem engagement. Engagement styrkes gennem gensidig respekt og tillid, samt gennem samarbejde og retfærdighed. Flere studier viser, at trivsel i arbejdet og på arbejdspladsen giver mere engagerede medarbejdere. Netop derfor, er det essentielt at investere i sine medarbejdere.

Fordele ved TEAMUDVIKLING

 • Teamet arbejder mere målrettet

 • Produktiviteten øges

 • Teamet bliver selvbærende

 • Motivation og trivsel øges

 • Hele teamets potentiale udnyttes

 • …og så er det langt mere tidsbesparende end 1:1 coaching

Første vigtige skridt er at beslutte sig for at ville sine medarbejdere det bedste og handle på den beslutning.

Som leder kan det være udfordrende at finde tid og kapacitet til at engagere og skabe en naturlig medarbejder- og teamudvikling i en ellers travl hverdag. Den del kan jeg hjælpe med.

Formål med TEAMUDVIKLING

 • forbedre økonomien gennem højere omsætning eller lavere omkostninger

 • forbedre kommunikationen

 • definere mål eller målsætning

 • løse konflikter

 • øge trivsel og motivation

 • tage beslutninger

 • definere og overkomme forhindringer

Med afsæt i CRM - Crew Resource Management – uddannelse og udviklingsprincipper fra luftfart, samt teori og metodebrug indenfor konflikthåndtering samt teamcoaching, udvikler jeg et forløb, der er skræddersyet netop til dine medarbejdere, dit team eller din virksomhed.

... handler i virkeligheden om at opnå specifikke virksomhedsrelaterede mål såsom at:

KONFLIKTHÅNDTERING

Enhver organisation eller virksomhed – stor som lille, fungerer bedst med solide relationer. Relationer vil, trods deres styrker, fra tid til anden udfordres af faktorer, som ikke tidligere var kendte og derved opstår behovet for at konflikthåndterer.

Det er essentielt at en konflikt konfronteres umiddelbart efter den er opstået. Hvis en konflikt får lov til at udvikle sig, kan dette medføre uoprettelige skade for relationen - parterne imellem og virksomheden.

Med en god erfaring og konkrete værktøjer, i kombination med coaching yder jeg sparring og rådgivning indenfor konflikthåndtering.

KONFLIKTHÅNDTERING
quotation_marks%20_edited.png

"Alle har oplevet at blive presset på jobbet og i privatlivet. At føle stress, miste overblikket og måske endda føle en form for handlingslammelse i visse situationer."

 

Henrik Horup Petersen, INPROUT

bottom of page